De Stichting GEOBLOCK bevordert het hergebruik van EPS (geëxpandeerd polystyreen) in de grond-, weg en waterbouw. EPS wordt ook in Nederland op grote schaal toegepast als isolatie- en verpakkingsmateriaal. Het gebruikte EPS kan een buitengewoon zinvol tweede leven krijgen. Het EPS wordt ingezameld en verwerkt tot een materiaal (GEOBLOCK) dat uitstekend geschikt is voor funderingen van (spoor)wegen en sportvelden. Geschikter dan traditionele materialen zoals zand. Deze site bevat informatie over de milieu- en economische aspecten van GEOBLOCK alsmede de concrete bijdrage die de Stichting GEOBLOCK kan leveren aan overheden, projectontwikkelaars, aannemers, voorschrijvers en het onderwijs. De Stichting GEOBLOCK is een initiatief van de producenten van EPS en afvalwerker SITA.