GEOBLOCK in de GWW

GEOBLOCK is een licht materiaal en bovendien gewicht-, druk- en vormvast. Het is daarom uitermate geschikt als fundering voor wegen, spoorwegen en terreinen. Zand is het traditionele materiaal voor ophoging en fundering maar zand is zwaar en kan daarom stabiliteitsverlies in de bodem veroorzaken.

Een ophogingconstructie met GEOBLOCK heeft niet meer massa dan de uitgegraven grond en doet dus geen afbreuk aan de stabiliteit van de bodem. Het bestaande evenwicht in de grond wordt niet verstoord. Een juist ontwerp en een correcte verwerking van GEOBLOCK in GWW-projecten leidt daarom tot zettingsarme constructies.

Daarnaast heeft de toepassing van GEOBLOCK twee fundamentele voordelen:

  1. Wegen kunnen sneller worden aangelegd of hersteld
  2. GEOBLOCK is niet gevoelig voor vorst en vergt minder onderhoud
impressie_gww