GEOBLOCK voorkomt ook verdere zettingen

Een andere mogelijkheid met GEOBLOCK is het voorkómen van verdere zettingen. Vooral in oudere wijken in het westen van ons land zijn de wegen vanwege optredende zettingen steeds weer opgehoogd. Het nieuwe, zware ophogingmateriaal veroorzaakt weer nieuwe zettingen, waardoor de paalfunderingen van de woningen door negatieve kleef tot aan hun evenwichtsdraagvermogen worden belast. Vervanging van de zware ophoging door GEOBLOCK zorgt ervoor dat de ondergrond wordt ontlast. Daarmee worden verdere zettingen voorkomen. Ook zal in een aantal gevallen de sloop van woningen niet meer nodig zijn.

  • zetting1
  • zetting9
  • zetting8
  • zetting7
  • zetting6
  • zetting5
  • zetting4
  • zetting3
  • zetting2