GEOBLOCK en uw bouwproject

Uiteraard gaan ondernemers in de GWW-sector ervan uit een project zonder vertraging kan worden uitgevoerd. Met GEOBLOCK als funderingsmateriaal weten aannemers waar ze aan toe zijn. Na het uitgraven van het cunet wordt de afgesproken hoeveelheid GEOBLOCK geleverd, die diezelfde dag onmiddellijk kan worden verwerkt en afgewerkt.

Als de bouwplaats goed bereikbaar is, kan een kleine ploeg wel 1500 m³ per dag verwerken. Onze fabrikanten zijn in staat tot 5000 m³ per dag aan te leveren!. En het interessante is: als de drukverdeellaag is aangebracht is, is dit ook direct de rijbaan. Een groot voordeel van GEOBLOCK is het voorkómen van verdere zettingen. Vooral in oudere wijken in het westen van ons land zijn de wegen vanwege optredende zettingen steeds weer opgehoogd. Het nieuwe, zware ophogingmateriaal veroorzaakt weer nieuwe zettingen, waardoor de paalfunderingen van de woningen door negatieve kleef tot aan hun evenwichtsdraagvermogen worden belast. Vervanging van de zware ophoging door GEOBLOCK zorgt ervoor dat de ondergrond wordt ontlast. Daarmee worden verdere zettingen voorkomen. Ook zal in een aantal gevallen de sloop van woningen niet meer nodig zijn.

De producenten helpt u graag bij de ontwikkeling en realisatie van uw bouwproject.